Profesjonalny serwis
sieci ciepłowniczych

Pogotowie 24h Instalacji wewnętrznych

Zapraszmy do współpracy!

Oferta - MufowanieFirma Inżynierska KPW posiada w swojej ofercie usługi w zakresie projektowania i montażu sieci cieplnych z rur preizolowanych:


 • projektowanie sieci cieplnych
   - konsulting w zakresie założeń projektowych i doboru materiałów
   - obliczenia wytrzymałościowe oraz strat ciepła zgodnie z normą PN-EN13941
   - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

 • izolacja złącz spawanych
   - mufy elektro-zgrzewane (typu: EWELCON)
   - mufy termokurczliwe sieciowane
   - termokurczliwe-elektrozgrzewane
   - mufy składane
   - mufy naprawcze, uszkodzenia płaszcza osłonowego HDPE
   - mufy SPIRO
   - wcinki na gorąco

 • kompleksowy montaż sygnalizacji alarmowej, pomiary i protokoły
   - sygnalizacja impulsowa 2xCu, Brandes
   - protokoły z pomiarów, schematy pętli pomiarowych
   - dobór i dostawa urządzeń nadzorujących
   - lokalizacja i naprawa uszkodzeń sygnalizacji alarmowej
   - lokalizacja miejsc zawilgocenia izolacji cieplnej

 • nadzór nad pracami wykonawczymi preizolowanych sieci cieplnych

Szybki kontakt

Firma Inżynierska KPW
mgr inż. Wojciech Król

Adres: Konopnica 249A, 21-030 Motycz

biuro@firmainzynierskakpw.pl

Telefon: +48 883 960 300

Fax: +48 81 463 44 71

NIP: 713-275-34-67

Dysponujemy

Profesjonalnym serwisem z dużą wiedzą techniczną popartą doświadczeniem zdo­bytym podczas wieloletniej pracy w jednej z polskich firm produkujących systemy preizolo­wane.

Pozwala nam to zmierzyć się z rozwią­zywaniem nietypowych problemów zwią­zanych z sieciami preizolowanymi

Obsługa Spółdzielni Mieszkaniowych
Instalacje Wewnętrzne

więcej

Solidna Firma (Sprawdź)